Khởi duyên từ Sư Phụ, Phật tử CLB Cúc Vàng lần đầu tiên đến chiêm bái Tứ Thánh tích Phật giáo

Chuyến đi về miền đất Phật là hành trình đầy cảm xúc của các Phật tử CLB Cúc Vàng bởi hành trình này được tạo nên bởi rất nhiều nhân duyên thù thắng, đó là sự gia hộ của Tam Bảo, tinh thần lục hòa của CLB Cúc Vàng, niềm yêu kính của Phật tử đối với Đức Phật,… Và đặc biệt không thể không kể đến đó là sự chỉ dạy, quan tâm của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dành cho các Phật tử, để các Phật tử có thêm tư lương, được lợi ích hơn trong hành trình này. 

Kính mời quý vị cùng đọc và cảm nhận qua bài viết dưới đây! 

Dẫu có bỏ thân cũng được phước báu sinh Thiên

Cảm xúc khi được hành hương về Ấn Độ – Nepal rất vi diệu, đó là chuyến hành trình trở về quê hương của Đức Phật, nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật tu hành thành đạo, nơi Đức Phật chuyển Pháp luân và đặc biệt nhất là nơi Đức Phật nhập Niết bàn. Cũng như Sư Phụ – từ khi trở thành đệ tử Phật, trong tâm rất khao khát được trở về quê hương của Đức Phật. Cho nên, lần đầu khi về thăm đất Phật, Sư Phụ rất xúc động, trong tâm tràn đầy những xúc cảm rất lưu luyến trước những Thánh địa – nơi có hình bóng của Đức Thế Tôn, bậc đại vĩ nhân, bậc đại giác ngộ mà Sư Phụ vô cùng tôn kính. 

Có lẽ nhiều Phật tử lần đầu tiên đến thăm quê hương Đức Phật cũng sẽ rất xúc động như thế nên Sư Phụ mong muốn Phật tử sẽ giữ được cảm xúc này trong suốt cuộc hành trình; bởi bốn thánh tích cũng được gọi là Tứ động tâm mà Đức Phật dạy khi đến đây thì tâm mình phải xúc động thật mãnh liệt mới được lợi ích lớn. 

Sự xúc động mãnh liệt đó phải từ sự nghe, học, hiểu biết nhiều về lịch sử của Đức Thế Tôn, phải tìm hiểu giáo Pháp, phải thực hành giáo Pháp, thấy giáo Pháp của Ngài thật sự là quý báu, lợi ích, thấy được công lao, công đức của Đức Thế Tôn; từ đó chính mình khởi sinh được tâm tri ân Ngài, xúc động khi đến thăm Tứ thánh tích. 

Xúc động mãnh liệt trước các Thánh tích là một xúc cảm rất thiêng liêng, tình cảm kính yêu đối với Đấng Thế Tôn, một con người cao quý. Chính tình cảm này sẽ giúp chúng ta sinh ra được rất nhiều căn lành để cho chúng ta tu tập. 

Không chỉ vậy, một giọt nước mắt xúc động khi chúng ta đến thăm Thánh tích có thể tiêu trừ cho chúng ta biết bao bao nhiêu tội lỗi, thiện căn của chúng ta được tăng trưởng lên và niềm yêu kính đối với Đức Thế Tôn được lớn lên rất nhiều. 

Đặc biệt Đức Phật dạy rằng, nếu ai khi đến chiêm bái Thánh tích, với tâm thâm tín, tin kính Tam Bảo, yêu quý Đức Thế Tôn thật sự, hoan hỷ, luyến mộ với Thánh tích; dẫu chúng ta có sự cố gì mà bỏ báo thân thì chúng ta cũng đủ phước đức sinh Thiên. Đó là điều rất quý báu. 

Mong cho Phật tử đạt được lợi ích tâm linh 

Từ lời Phật dạy về công đức của việc chiêm bái và thấu hiểu những khát khao của Phật tử nên Sư Phụ đã hứa khả cho CLB Cúc Vàng tổ chức chuyến hành hương về miền đất Phật. 

Điều mong mỏi của Sư Phụ là những người con Phật khởi được lòng tôn kính Phật, để khi đến được đất Phật, lòng tôn kính của Phật tử đối với Đức Phật càng mãnh liệt hơn, thấy được Đức Phật là một con người chân thật. 

Cả cuộc đời Ngài là vô cùng quý giá và đạo Phật là chân thật, gần gũi. Đến quê hương Phật, chúng ta thấy rõ tất cả Thánh tích rất trung thực, nhưng cũng đã bị hoang phế, chứng minh được lời Đức Phật dạy là đúng: Tất cả các Pháp hữu vi là vô thường

Các Phật tử được thực tế đặt chân lên mảnh đất Đức Phật đã từng đi qua và Sư Phụ rất mong các Phật tử cảm nhận được những năng lượng rất kỳ diệu từ nơi Đức Phật đến với mình. Bởi vì trong kinh Đức Phật dạy, những nơi như Bồ Đề Đạo Tràng đã từng có nhiều Đức Phật đã thành tựu ở đó, hay Câu Thi Na là nơi các Đức Phật từng nhập diệt ở đó, cho nên Tứ thánh tích là một vùng đất tâm linh. 

Khi chúng ta đến thăm Tứ thánh tích, chúng ta phải đạt được lợi ích tâm linh, đó là lúc đến thăm các Thánh tích của Đức Phật và khi ra về thì tâm tôn kính Pháp của chúng ta càng mãnh liệt hơn, phúc lành tăng trưởng, tin sâu Tam Bảo và sẽ tinh tấn trở thành những hạt giống Bồ đề thật khỏe mạnh để làm tấm gương cho đại chúng.. 

One thought on “Khởi duyên từ Sư Phụ, Phật tử CLB Cúc Vàng lần đầu tiên đến chiêm bái Tứ Thánh tích Phật giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *