Thầy Thích Trúc Thái Minh

  • Địa chỉ: Trụ chì Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh
  • Điện thoại: 0123.456.7890
  • Email: info@tintuc4.themevivu.net
  • Website: www.thaythichtructhaiminh.com

    Liên hệ với Thầy