Chư Tăng tự tại khất thực trên đường phố Pakse, tỉnh Champasak, nước Lào

“Thầy vẫn ước ao làm sao sau này đủ duyên để Tăng chúng được ôm bát đi xuống làng mạc, vào trong dân để khất thực. Bởi đi khất thực giúp cho người hành giả tu được nhiều hạnh như khiêm cung, nhẫn nhục, tâm bình đẳng và để chúng sinh gieo trồng nhân lành vào ruộng phước. Cho nên, việc chư Tăng đi khất thực rất đáng quý!” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ.

Sáng sớm ngày 19/9/Nhâm Dần (tức 14/10/2022), chư Tăng tỉnh Quảng Bình, chư Tăng chùa Trang Nghiêm, cùng Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng đã trì bình khất thực tại các con đường của thành phố Pakse, tỉnh Champasak, nước Lào. Nhiều người dân Lào quỳ bên đường, trên mình khoác một tấm vải chéo qua người, thêu hoa văn đẹp và không mang giày dép để thể hiện lòng thành kính, dâng vật phẩm cúng dường chư tôn đức Tăng.

Hôm nay, chư tôn đức Tăng hoan hỷ quang lâm, chuẩn bị cho lễ khánh thành chùa Trang Nghiêm – ngôi chùa của người Việt đầu tiên tại xứ Hạ Lào. Nhân duyên này, với mong muốn được gieo trồng nhân lành vào ruộng phước Tam Bảo, nhiều người dân và Phật tử nước Lào đã cầu thỉnh chư tôn đức Tăng thọ nhận sự cúng dường và được chư Tăng hứa khả nhận lời.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *